Behavýzkum

Poněvadž člověku neuškodí zkusit čas od času něco nového a představa oživení zkouškového se jevila dosti lákavou, rozhodl jsem se dnes zúčastnit behaviorálního výzkumu. Sice neodhalil, že jsem nebezpečný sociopat, ale i tak byl poměrně zajímavý. Téma výzkumu byla „schopnost rozlišit sebe od ostatních“ nebo nějak podobně, zkrátka jak se dokážu vcítit do jiných lidí.

Doufám, že to sem můžu všechno napsat, ale žádnou mlčenlivost jsem nepodepisoval, tak snad to není problém.

Kromě měření tlaku bylo prvním úkolem počítat svůj srdeční tep zevnitř, to jest bez klasického přiložení prstů, s nasazenými sluchátky se šumem. Tento úkol byl posléze změněn na počítání vteřin. Proklatě, zapomněl jsem se zeptat, jak dobře jsem se trefil.

Následovaly úkoly na postřeh. Jeden z nich spočíval ve zvedání jednoho ze dvou prstů na základě barevné tečky na obrazovce. Zobrazena ale byla i ruka, která zvedala prsty nezávisle na barvě tečky. Následovala řada obličejů, přičemž úkol byl zmáčknout klávesu, pouze když se zobrazí veselý/smutný/naštvaný obličej. Sled obrázků byl dost rychlý a nasekal jsem spoustu chyb. Další úkol byl na trochu jiné vcítění se – tentokrát prostorově-orientační. Byl zobrazen regál s věcmi a hlas virtuální asistentky mi říkal, co mám kam posunout. Poloha asistentky se střídala po obou stranách regálu. Některé přihrádky v regálu byly navíc při pohledu zezadu neprůhledné, takže úkolem bylo správně vyhodnotit, co a kam chce asistentka přesunout. Zajímavý úkol, hlavně protože mi levá a pravá strana dělá problémy zcela běžně.

Následující úkoly už byly vyloženě pocitové – v řadě obrázků u každého určit, jaké u mě vyvolává emoce a jak se podle mého mínění cítí vyobrazená osoba. Dále mi byla předložena neexistující slova a zhodnotit, jak dobře by vyjadřovala tu kterou emoci. Experiment skončil dvěma dotazníky typu „jak dobře mě vyjadřuje toto tvrzení.“

Nad účastí v něčem podobném jsem už delší dobu přemýšlel. K tomuto výzkumu jsem se dostal přes kamarádku, takže jsem se nebál, že se probudím bez ledvin, a dokonce byla moje účast ohodnocena peněžně, pročež jsem si bez výčitek mohl zajít do města na pozdní oběd. A day well spent.